Οικουμενικός Πατριάρχης και Πρωθυπουργός έκπληκτοι στο κουβούκλιο του Παναγιου Τάφου